Tractaments en adolescents

 • Dental Health

En aquesta edat es compleixen dos fets crucials: per una banda el recanvi dental s’ha completat, totes les dents presents són definitives, i per altra banda entrem en la recta final del creixement.

Si el problema que cal solucionar és només dental, a partir d’aquest moment es pot tractar eficientment ja que no haurem d’esperar a l’erupció de cap dent. Si la maloclusió té un vesant esquelètic, com ara un maxil.lar estret o un dèficit de creixement, és indispensable realitzar el tractament en aquesta edat, ja que un cop finalitzat el creixement òssi les solucions per a tractar el problema seran més complexes o no es podran assolir els mateixos objectius.

Els sistemes que més utilitzem en aquestes edats són:

Invisalign Teen

Són alineadors de plàstic transparents molt estètics, que permeten mantenir la mateixa dieta i una higiene perfecta, ja que es treuen per menjar i raspatllar les dents. També són ideals quan es practiquen activitats esportives perquè no cal prendre precaucions especials.

 • Estètics

 • Higiènics

 • Còmodes

Bràquets Damon metà·lics o Damon Clear (estètics)

No porten la goma que uneix els bràquets amb l’arc, d’aquesta manera obtenim importants beneficis:

 • Major comfort: disminueix la fricció i les forces necessàries són més baixes

 • Estètica: no es tenyeixen amb els aliments amb colorants

 • Higiene: s’acumula menys placa a l’entorn del bràquet

 • Comoditat: les visites són més espaiades i el temps de tractament es pot reduir

Bràquets convencionals metà·lics o estètics

Indicats per a casos poc complexes. Avui els bràquets són més petits gràcies als nous adhesius dentals, i l’estètica i el confort són millors. Es poden combinar amb gomes de diferents colors, que augmenten l’acceptació per part dels joves:

 • Indicats per als casos més senzills

 • Més petits, més còmodes i més estètics

 • Es poden combinar amb gomes de colors

Invisalign Teen + Precission Wings

Es tracta d’un aparell que estimula el creixement de la madíbula fent que aquesta avanci.

Vols saber què podem fer per tu?