Tractaments per a petits

  • Tractaments i salut dental

El tractament d’ortodòncia no té límit d’edat, sempre estem a temps de tenir el somriure que ens hauria agradat.

Hi ha un període en que es pot fer tractament ortodòntic simplificat, que pot millorar la funció masticatòria del nen, la seva autoestima així com reduir temps i cost de tractament en un futur. Aconsellem una primera visita entre els 3 i 4 anys per a poder realitzar:

Consells nutricionals

Consells nutricionals que afavoreixin un correcte desenvolupament dental i dels maxil·lars i redueixin l’aparició de càries dental. Quan es perd una dent o part d’ella per càries o altres raons, les dents veïnes canvien la seva posició normalment tancant l’espai deixat parcialment, i això dificulta l’erupció correcta de la dent definitiva en aquell lloc..

  • Reduirem l’aparició de càries.

  • Afavorim el desenvolupament dental i maxil·lar

  • Evitem la pèrdua de dents

Ensenyament d’hàbits d’higiene oral

Quan i com ens hem de raspallar les dents? Aquest hàbit imprescindible per a mantenir una bona salut oral s’ha d’implantar des de ben petits seguint diferents pautes i estratègies segons l’edat. Aquí us ensenyarem com cal fer-ho correctament.

Avaluació de les funcions de respiració, masticació, deglució i parla.

Aquestes funcions afecten directament al desenvolupament oral i facial. Si les funcions són correctes ens ajudaran a tenir un creixement harmònic, però si no ho són caldrà ajudar a reestablir-les ja que l’alteració d’aquestes contribuirà al desenvolupament d’una maloclusió. En molts d’aquests casos treballem amb logopedes que reeduquen eficaçment els hàbits, tenint com a resultat una millora significativa la maloclusió.

Consell de la possibilitat d’iniciar un tractament ortodòntic.

En aquestes edats es poden tractar amb la Rehabilitació Neuro-Oclusal de Planas moltes maloclusions, amb l’objectiu de reestablir una funció adequada que permetrà que l’infant realitzi un desenvolupament equilibrat.

  • Mossegada creuada lateral.

  • Mossegada creuada anterior

  • Sobremossegada anterior

  • Mossegada oberta

Aquests tractaments precoços minimitzen o exclouen tractaments futurs complexes ja que permeten reestablir el creixement normal.

Preparat per somriure?