Tractaments combinats

  • Tractaments per a adults

En alguns casos l’alineació de les dents no ens resoldrà tot el problema que se’ns presenta i es requeriran altres tractaments complementaris per acabar el cas.

Per això seran necessàries reunions en equip per consensuar un pla de tractament que serà realitzat de manera coordinada i que prèviament haurà analitzat tots els punts de vista del cas que ens ocupa.

Vols saber què podem fer per tu?